כשירות מקצועית – Training

כשירות מקצועית – Training – קורסים הנותנים מענה להכשרה מקצועית
(בחלקו תחת רגולציה)

תחומים כגון:

  • קורס ניהול פרויקטים
  • ההתמרה הדיגיטלית לדרג ניהולי
  • קורס ממונה חופש המידע
  • קורס דיני מכרזים והתקשרויות
  • קורס ניהול משא ומתן דגש NLP
  • קורס ממונה אנרגיה מוסמך
  • קורס דירקטורים
  • קורס למניעת הטרדה מינית
  • קורס גישור