תוכניות הדרכה

פעילות ההדרכה לארגונים הינה רחבה ומגוונת ומובלת על ידי מנחים עתירי ידע המובילים בתחומם.
במקביל, מתקיימים קורסים מקצועיים בנושאים המותאמים לקהלים ייחודיים.

בין המוצרים אשר אנו מציעים

1. מיומנויות לפיתוח ההון האנושי בארגון וביניהן

 • ליווי ויעוץ לדרג הניהולי בקשת נושאים
 • תהליכי ההתמרה הדיגיטלית
 • מיומנויות תקשורת אפקטיבית – כישורי נאום ודיבור בפני קהל, פרזנטציה והופעה, ניהול ישיבות, תקשורת מוצלחת באירועים חברתיים
 • פעילות בין ממשקים שונים בארגון
 • קבלת החלטות בתנאי אי ודאות
 • ניהול משא ומתן עם דגש NLP

2. כשירות מקצועית – Training – קורסים הנותנים מענה להכשרה מקצועית
(בחלקו תחת רגולציה)

תחומים כגון:

 • קורס ניהול פרויקטים
 • ההתמרה הדיגיטלית לדרג ניהולי
 • קורס ממונה חופש המידע
 • קורס דיני מכרזים והתקשרויות
 • קורס ניהול משא ומתן דגש NLP
 • קורס ממונה אנרגיה מוסמך
 • קורס דירקטורים
 • קורס למניעת הטרדה מינית
 • קורס גישור

3. אחריות תאגידית

 • אתיקה ועולם העסקים
 • בריאות ואיזון קריירה וחיים
 • גיוון והכלה של האחר
 • חופש המידע
 • קידום ושיוויון מגדרי